Tento projekt byl podpořen z OPPIK

Do konce roku 2019 jsme zrealizovali 1. etapu projektu „Digitální transformace Pivovaru Nymburk s.r.o.“

Během této etapy bylo pořízeno robotizované manipulační zařízení automatické paletizace KEG sudů.
V rámci digitalizace podniku byl pořízen nový informační systém INFOS jako softwarové vybavení a současně k tomu bylo pořízeno i nezbytné hardwarové vybavení.

Projekt byl podpořen z OPPIK, programu podpory Technologie.